Elektrikli araç şarj istasyonuna yatırım desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Teknolojik Eser Yatırım Takviye Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar yahut milletlerarası fonlar tarafından desteklenen endüstriye yönelik, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmeler ile kamu araştırma enstitü/merkezlerinin AR-GE ve yenilik projeleri/faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik eserler ile ilgili üretime yönelik yatırımlarına, öz kaynaklar kullanılarak yapılan AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan yahut TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik eserler ile ilgili üretime yönelik yatırımlara, proje bedelinin yüzde 60’ına ve 10 milyon liraya kadar geri ödemesiz takviye sağlanacak.

20 MİLYON LİRAYA KADAR GERİ ÖDEMESİZ DAYANAK

Ekonomik tesir seviyesi yüksek ve birden çok bölümde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için süratli şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların ise yüzde 75’ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz takviye verilecek.

İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat dayanağı kapsamında tanımlanan takviye meblağının yüzde 25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilecek.

YAZILIM SARFİYATLARI DESTEKLEME KAPSAMINA DAHİL

Düzenlemeyle makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım masrafları de destekleme kapsamına dahil edildi. Makine ve teçhizat dayanağı sağlanacak yatırım projeleri için dayanak mühleti, Bakanlık ile işletme ortasında yapılan kontratın imza tarihinden başlayarak en fazla 36 ay olarak belirlendi.

6 AYA KADAR EK MÜHLET

Uygun görülmesi halinde bir kereye mahsus 6 aya kadar ek mühlet verilebilecek. Bu projeler için işletme sarfiyatı takviyesi uygulanmayacak.

Bu kapsamda dayanak programından yararlanılarak alınan makine ve teçhizat için dayanaktan yararlanmada 3 yıl olarak öngörülen satılamama, kiralanamama ve devredilememeye yönelik sınırlama, makine ve teçhizatın kullanım yeri ve maksadı değişmemek kaydıyla 1 yıl olarak uygulanacak.