İnşaat hariç güven azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ait sektörel itimat endekslerini yayımladı.

Buna nazaran, mevsim tesirlerinden arındırılmış hizmet kesimi inanç endeksi 2018 aralık ayında 81,5 iken, bu ay yüzde 4 azalarak 78,3 bedeline geriledi.

Hizmet dalında bir evvelki aya nazaran, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,6, yüzde 5,9 ve yüzde 1,1 azalarak 71,1, 71,2 ve 92,7 pahalarını aldı.

Perakende ticaret

Mevsim tesirlerinden arındırılmış perakende ticaret dalı itimat endeksi de ocak ayında yüzde 4 azalarak 92,5’e düştü.

Perakende ticaret bölümünde bir evvelki aya nazaran mevcut mal stok düzeyi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endekslerinin her ikisi de yüzde 5,5 azalarak, sırasıyla 111,6 ve 89,4 kıymetlerini aldı. İş hacmi-satışlar endeksi ise yüzde 0,2 artarak 76,6 oldu.

İnşaat

Mevsim tesirlerinden arındırılmış inşaat bölümü inanç endeksi ise geçen ay 55,4 iken, ocak ayında yüzde 2,5 artarak 56,7’ye yükseldi.

İnşaat kesiminde bir evvelki aya nazaran alınan kayıtlı siparişlerin mevcut seviyesi endeksi yüzde 18,2 artışla 46,4’e çıktı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 6,2 azalarak 67,1 oldu.