Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği

Büyükşehir, tarım ve hayvancılık konusunda faaliyette bulunan kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe dayanağı sağlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve ziraî üretimin kesintisiz devam etmesi gayesiyle bayan, engelli ve genç çiftçilere öncelik verileceği “Fikir Projesi” kapsamında, ziraî üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan tüm kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe takviyesi sağlayacak. Büyükşehir Belediye Lideri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ziraî kalkınmaya yönelik hayata geçirdiği çok sayıda projeyle tarıma ve üreticilere takviye olarak, çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Üreticilere, tamamı hibe mazot, yüzde 50 hibe yem bitkisi tohum, gübre, meyve fidesi, çağdaş sera ve ziraî ekipman başta olmak üzere çok sayıda takviye veren Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeyle çiftçilere bir müjde daha veriyor. İnsan odaklı “Mutlu Şehir” sloganı ile yatırımlarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınma ve Ziraî Dayanak Yönetmeliği kapsamında, kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah seviyelerinin uygunlaştırılması, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve ziraî eserlerin daha düzgün kıymetlendirilmesi için vilayet genelindeki tüm kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibeli dayanak verecek.

ZİRAÎ ÜRETİM TAKVİYESİ

Büyükşehir Belediyesi, “birlikten kuvvet doğar” unsuruyla bayan, engelli ve genç çiftçilere öncelik vereceği proje ile tarım alanında fide, meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, mahallî tohum, yumru, üretim malzemeleri, gübre, sera imali ve gereçleri, alet-ekipman, mekanizasyon, ziraî sulama, tarım makineleri ile alternatif eser ve üretim faaliyetleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik faaliyetleri, yenilenebilir güç kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri, bitkisel üretimde kullanılan tuzakları, ilaçları ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar, organik eserin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme yahut modernizasyon, ziraî tesis küçük tamir ve kontratlı üretim takviyesi bahislerinde, kooperatif ve birliklere hibe dayanağı sağlayacak.

HAYVANSAL ÜRETİM TAKVİYESİ

Hayvansal üretim dayanağı kapsamında ise tüm tarım ve hayvancılık üretim metotlarında verimliliği ve kaliteyi yükseltmek maksadıyla büyükbaş, küçükbaş, ipek böcekciliği, kanatlı hayvan, arıcılık, su eserleri yetiştiriciliği, damızlık hayvan, yem ve katkı hususu, taşınır, taşınmaz desteklemeleri, hayvan ve hayvansal üretim için kullanılan her türlü mal, gereç ile mekanizasyon, alet ve ekipman, yenilenebilir güç kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri ilgili bakanlıkların vazife ve yetki hudutları haricinde kalan ve ilgili bakanlıklarca yapılması zarurî olmayan her türlü ilaç, vitamin, yem katkı unsuru, probiyotik, su eserleri ile ilgili yetiştiricilik ve avlanma materyal ve ekipman materyali alımı, organik eserin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme yahut modernizasyon, ziraî tesis küçük tamirat ve kontratlı üretim dayanağı verilecek.

KOOPERATİF VE BİRLİKLER “FİKİR PROJESİ” ÜRETECEK

Kocaeli’de faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler ile üye çiftçilere, hazırlayacakları Fikir Projelerinin kabul görmesi halinde, nüfus ve hizmet alanları dikkate alınarak mali ve teknik imkanlar çerçevesinde hibe dayanağı verilecek. Kooperatif ve birlikler, bitkisel ve hayvansal eserlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme yahut modernizasyon müracaatları için organik tarım müteşebbis sertifikası ile bu maksada yönelik yatırım müracaatları için eser sertifikası olanlar, organik tarım, agro turizm, eko-turizm, mevzularında sunulan projeler, agro turizm, eko-turizm faaliyetlerini destekleyici özel pazarlar, fuarlar ve tanıtım günleri düzenlenmesi bahisli projeler, hayvansal ve bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi ve uygun eserlere coğrafik işaretleme için gerekli bilgi ve takviyelerde bulunmak hedefli olarak kaidelerin yönetim tarafından belirlendiği protokoller kapsamında ortak hizmet projeleri, ziraî faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımın yaygınlaştırılmasına ve kırsal alanda alternatif gelir kaynağı oluşturulacak hususlarda projeler sunabilecek.

Kooperatif ve birlikler, hibe kapsamında müracaata uygun mevzuda takviye almak istediği alanı net ve kolay bir formda yazılı olarak belirterek, Fikir Projesini sunmuş olacak. Hibe dayanağı kapsamında sunulacak fikir projeleri, Kıymetlendirme Komitesi tarafından Hibe Müracaat Uygunluğu ve Öncelik Sağlanacak Kriterler temel alınarak pahalandırılacak. Komite, desteklenecek proje sayısının iki katı kadar proje belirleyecek.

HİBE MÜRACAAT UYGUNLUĞU

Hibe takviyesi hukukî kişiliği olan kooperatifler ve birliklere verilecek ve sunulan fikir projesinin hibe programına uygunluğu temel alınacak. Her hükmî kişi en fazla 1 fikir projesi ile müracaat yapabilecek. Müracaat sahibi hukukî kişi yasal ortakları ortasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışıyor olmaması gerekiyor.

MÜRACAATTA ARANAN ÖNCELİK KRİTERLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Ziraî Dayanak Yönetmeliği kapsamında, hibe dayanağı müracaatlarında, kooperatif ve birlik üyelerinin genç çiftçi (41 yaşından gün almamış olmak), bayan ve engelli(yüzde 40 ve üzeri engelli raporlu) olan üyelerin toplam oranının yüzde 50’nin üzerinde olması, öncelik tanınacak kriterler ortasında yer alıyor. Yeni kurulan hukuksal kişilikler için kuruluş yahut son yıla ilişkin, başkalarında ise en az son üç yıla ilişkin bilanço ve gelir tablosu ile vergi levhası sunmaları gerekiyor. Sunulan son 3 yıllık mali bilançosunun 2 yılında vergi öncesi ziyan (eksi mali bilanço) görünmemesi, üyeler ortasında ziraî üretime dair eğitim, diploma, sertifika üzere doküman sahibi olunması, Bakanlık kayıt sistemine dahil olmayıp yerinde ikamet etmek suretiyle, gerek arazi sahipliği gerekse kiralama yoluyla bilfiil ziraî faaliyete iştigal eden üreticilerle bir ortaya gelerek kurulan kooperatifler ve birlikler, hibe takviyesinden faydalanmak isteyen ziraî üretim yapan tüm kooperatif ve birlik üyesi çiftçilerin, Bakanlık Üretici Kayıt Sistemine 3 yıldan fazla müddettir kayıtlı olması, sunulan Fikir Projesinin sürdürülebilirliği, müracaat sahibinin varsa geçmişte yürüttükleri projeler ve proje yürütmede muvaffakiyetleri, müracaat sahibinin son 3 yılda yararlandığı kamu dayanakları, yatırım yerinin mülkiyeti kooperatif yahut birliğe ya da yatırım yapılacak alanın mülkiyetinin kooperatif üyelerine ilişkin olması ve yatırım yerinin icralı ya da davalı olmaması kriteri aranıyor.

MÜRACAAT EVRAKLARI

Takviye programına müracaatlarda, hukuksal kişilik ana kontratının (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi ve faaliyet evrakı, tüm yatırımlara yönelik proje hususlarında başvuran kooperatif ve birlikler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, ziraî emelli kooperatifler ve benzerleri için idare konseyi karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi ölçüleri belirten idare konseyi kararı, isimli sicil kaydı dokümanı (tüzel şahıslarda idare heyeti üyeleri için) ve hukukî bireylerde yetkilendirilen şahsa ilişkin imza sirküleri dokümanları istenecek. Belirlenen kriterleri ve koşulları taşıyan birlik ve kooperatif üyesi çiftçiler ile idare şurası üyeleri, projelerini, bugün prestiji ile İzmit fuar içinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Ziraî Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne teslim edebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı