Resmi Gazete’de bugün (18.11.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kıyı Tesisi İşletme Müsaadesi ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik
ANA STATÜ
–– Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü
TEBLİĞ
–– Süreksiz İthal Edilen Kara Taşıtlarına Ait Gümrük Genel Bildirimi (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Seri No: 7)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 2. ve 9. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri